Kukkauutteet - Nautitaan suun kautta! Yleisohje 1-4 tippaa x 4/pv

Käytetään sisäisesti. Yleisohje: joko suoraan pullosta muutama tippa 4 kertaa päivässä, tai 1-4 tippaa sekoitetaan lasilliseen lähdevettä ja nautitaan päivän mittaan. Suositus on 6 uutetta maksimissaan.
Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Iloisen ja reippaan ulkokuoren alle kätkettyjä huolia ja murheita+Luottavainen optimisti, aito sisäinen ilo, tasainen mielenlaatu

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Epämääräistä pelkoa ja ahdistusta tiedostamattomasta syystä+Kyky tunkeutua tietoisuuden hienommille tasoille, pelottomasti ja vaikeuksista huolimatta

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Suvaitsemattomuus ja kriittisyys+Henkinen terävyys, suvaitsevainen ja kiinni elämässä, ymmärtää erilaisuuden yhtäläisyyden

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Heikkotahtoisuus, helposti hyväksikäytettävissä+Tietää milloin sanoa kyllä, ja milloin ei. Pystyy elämään elämäntehtävänsä mukaisesti.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Oman harkintakyvyn ja itseluottamuksen puute, toisten johdateltavissa+Hyväksyy »sisäisen äänensä» johdatuksen, intuitiivinen, innostuva ja oppimishaluinen

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Hallitsemattomuuden ja mielenmaltin menettämisen pelko+Kyky tunkeutua syvälle alitajuntaan ja käyttää sieltä saamiaan vaikutteita hyväksi elämässä. Rohkeus, voima, spontaanisuus.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Ylihuolehtivaisuus ja omistuksenhalu+Antaa pyyteettömästi ilman vastalahjan toivoa. Herkkyyttä, sisäistä varmuutta, »ikuinen äiti» arkkityyppi.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Todellisuuden pako haaveisiin ja uneliaisuuteen. Välinpitämättömyys.+Hallitsee ajatusmaailmansa, on kiinnostunut uusista asioista. Ymmärtää fyysisen ja henkisen maailman yhteyden ja tajuaa syvemmin tapahtumien merkityksen.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Epäpuhtauden tunne.+Näkee asiat oikeasa mittakaavassa. Suurpiirteinen, ei anna pikkuasioiden järkyttää.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Riittämättömyyden tunne vastuun ja velvollisuuden edessä.+Noudattaa sisäistä kutsumusta. Luonnollinen johtaja, myönteinen. Uskoo saavansa apua aina oikealla hetkellä. Ongelmat nähdään oikeassa mittasuhteessa.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Toivottomuus ja rohkeuden puute.+Pystyy kestämään ristiriitoja, horjumaton luottamus vaikeista olosuhteista huolimatta.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Epätoivoinen tappiomieliala.+ Omaksuu uuden asenteen toivottomassa tilanteessaan, pystyy hyväksymään kohtalonsa. Uute antaa uutta toivoa.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,00€

-Kykenemättömyys olla yksin ja kuunnella muita. Tarve puhua jatkuvasti omista asioistaan.+Ymmärtäväinen ja erittäin empattinen aikuinen. Säteilee voimaa ja luottavaisuutta.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Epäluulo, kateus, mustasukkaisuus.+Pystyy iloitsemaan toisten saavutuksista, vaikka itsellä olisi ongelmia. Sisäisesti tasapainoinen, rakkautta säteilevä.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Eläminen menneisyydessä, nostalgia.+Elävä suhde menneisyyteen, mutta elää nykyisyydessä.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Voimattomuuden tunne, väsymys ja oman selviytymiskyvyn epäily.+ Vireä, selkeä, kylmäpäinen. Varma onnistumisestaan, vaikka tehtävät tuntuisivatkin ylivoimaisilta.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Kärsimättömyys ja ärtyisyys. + Riippumaton mieli, nopeaälyinen. Kärsivällinen ja hienotunteinen, lempeä ja empaattinen.

Frantsila
Hinta: 9,60€

Suomalaiset Frantsilan kissankello kukkaterapiatipat. Campanula rotunifolia, 10 ml. 1 tippa suoraan suuhun 2- 4 kertaa vuorokaudessa.Tunne-elämän lukkojen avaamiseen.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Itseluottamuksen puute, epäonnistumisen pelko.+Realistinen, ryhtyy toimeen. Kestävyyttä vaikeuksienkin edessä. Objektiivinen arvioija.

Frantsila
Hinta: 9,60€

Suomalaiset Frantsilan lumme, Nymphea alba, kukkaterpaitipat. 1 tippa 2 - 4 kertaa vuorokaudessa. Hengen ja sielun rauhaa.

Frantsila
Hinta: 9,60€

Suomalaiset Frantsilan metsäorvokki, viol riviniana -kukkaterpiatipat, 10 ml. 1 tippa 2 - 4 kertaa vuorokaudessa. Auttaa ujoja ja vetäytyviä löytämään sisimpänsä ja tuomaan sisimpänsä esiin.

Frantsila
Hinta: 9,60€

Suomalaiset Frantsilan metsätähti, trientalis europaea -kukkatipat, 10 ml. Tuo luottavaisuutta, Eheyttää ja tasapainottaa olemusta.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Pelokkuus ja ujous. + Hieno, herkkä luonne, joka on voittanut pelkonsa ja uskaltautuu iloisena maailmaan.

Bach Flower Remedies -kukkauute
Hinta: 11,50€

-Surumielisyys ja sisäsyntyinen masennus. + Sisäinen tyyneys, iloisuus ja selkeys pilvisinäkin päivinä.

Frantsila
Hinta: 9,60€

Suomalaiset Frantsilan mustikka, vaccinum myrtilus -kukkaterapiatipat 10 ml. 1 tippa 2 - 4 kertaa vuorokaudessa. Kokemusten sulattaja, elämän voiman eheyttäjä, edistää terveyttä ja vahvistaa omalla polullasi.

Sivut